mongMo

 

Yêu em yêu thật đậm sâu
Nhưng mà không nói em đâu biết gì
Nghĩ đi nghĩ lại cũng kỳ
Người dưng khác họ lấy gì mà thương


Sao mà nhung nhớ lạ thường
Đêm không ngủ được ngày dường không ăn
Lòng thêm âu nổi bâng khuâng
Ngẩn ngơ ngớ ngẩn tần ngần nhớ thương


Tình yêu không thể đo lường
Đá mòn biển cạn vẫn thương suốt đời
Đôi khi không nói nên lời
Nhìn em đắm đuối không rời mắt xanh

Phù Vân