say

 

Anh đã sai hay là anh đã say

Sai vì đời sai trót lỡ yêu ai

Say vì ai suốt tháng ngày điên dại

Sai một lần đời mãi mãi là sai

 

Anh đã say hay là anh đã sai

Say men nồng đời quả thật là sai

Nếm đắng cay đời say hoài không hết

Chết nữa vời, đời còn lại vẫn say

 

Anh đã say hay là anh đã sai

Say cho đầu chẳng nghĩ tới đắng cay

Say cho say quên hết sầu nhân thế

Sai sai rồi anh mãi mãi người sai!

Phù Vân