Chúc Xuân Bính Thân 2016

tetdong3

 

Bính Thân Đã Đến Ất Mùi Qua
Xuân Đến Đem Vui Khắp Mọi Nhà
Bách Lão Bá Niên, Già Trường Thọ
Tử Tôn Con Cháu, Trẻ Giàu Ra
Được Cầu Ước Thấy, May Khắp Chốn
Phúc Ngập Lộc Tràn, Vận Gần Xa
Năm Mới An Khang Đời Phơi Phới
Ngày Xuân Hạnh Phúc Phận Đầy Hoa