Đón Xuân Xứ Lạnh

 

 

 

tuyet

Mai trắng nhà ai đã nở đầy

Xuân về Tết đến cảnh ngộ thay

Trên cao trắng xóa hoa che lá

Dưới thảm một màu tuyết phủ cây

Đón Tết quê nhà mai vàng nở

Mừng Xuân xa xứ tuyết trắng bay

Năm may hồng phúc người cầu chúc

Niên vận thiên thời trời đổi thay