thanksgiving

 

Nói sao cho hết lời Chúa ơi!

Hồng phúc Cha ban thật tuyệt vời!

Những lúc con rơi vào ngõ tối

Cha người mở lối con ra khơi

 

Cảm tạ ơn Cha suốt cuộc đời

Việt Nam con khổ lắm Chúa ơi

Cơm không ăn đủ đời thiếu thốn

Vốn chỉ thân trâu cả kiếp người

 

Đã rời bể khổ chổ xa quê

Nơi ấy hằng đêm con nhớ về

Cầu phúc ơn trên trời ban xuống

Cho người ở lại thoát cơn mê

 

Biết nói chi đây để tỏ bày

Ngàn lời cảm tạ Cha hôm nay

Làm sao đền đáp ơn cho thỏa

Chỉ tỏ lòng con đến với Ngài