Thu Chờ

 

 

me

 

 

Thu về trên đỉnh đồi cao

Dáng ai thấp thoáng đi vào đi ra

Trông về một cõi trời xa!

Nhớ con! mẹ gọi… thằng ba… đâu rồi!

 

Bao nhiêu thu đã dần trôi!

Vàng cây… lá úa… mẹ ngồi… nơi đây!

Mắt nhìn từng chiếc lá bay

Lệ nhòa đôi mắt bao ngày nhớ con!

 

Chờ con trông đợi héo hon!

Tình thâm mẫu tử vết mòn trong tim

Ngày đêm lặng lẽ im lìm

Quầng thâm đôi mắt con tim đợi chờ!

 

Mẹ ơi! Con trẻ thờ ơ!

Quên đi giá trị đợi chờ trong tim

Hứa rằng không để mẹ tìm

Hay là mẹ đợi nơi tim mõi mòn!