Chúc Xuân

chucXuan


 

 • Kính chúc mọi người năm mới này
  • Đời thêm phúc phận vận thêm may
   • Ngày xuân hạnh phúc nhiều phơi phới
    • Năm mới vinh hoa phú quý đầy
    • Nâng chén giao tình say đắm đắm
    • Cạn ly kết nghĩa ngất ngây ngây
    • Lời hay ý đẹp xin gởi tới
    • Phúc, lộc, duyên, tài mãi đến tay

                                        Phù Vân