damCuoi

 

 

Chúc mừng hai bạn trăm năm!
Thiên Ân cùng với Tường Vân nợ đời!
Nợ này không thể đổi dời!
Phải cùng gánh vác không rời với nhau!

Dù rằng đời có thương đau
Hay là sóng lớn làm chao con thuyền
Nhớ rằng đừng có ưu phiền
Phải cùng lèo lái con thuyền trên sông

Niềm vui nay ở trong lòng
Cũng là hạnh phúc bên trong mỗi ngày
Niêm vui bạn có hôm nay
Cũng là mãi mãi mỗi ngày mai sau!


Nguyên xin Thiên Chúa trên cao
Hồng ân tuôn đổ dạt dào nơi đây
Tình yêu ngày tháng thêm đầy
Yêu thương trọn kiếp tháng ngày không vơi

Phù Vân