choEm

 

  

Anh vẫn chờ em anh vẫn chờ!
Mặc dù em cố tình làm ngơ!
Để anh thương nhớ như điên dại!
Hay mãi dại khờ đến ngu ngơ!

 

Lẩn tránh chi em để thêm sầu!
Tình mình dang dỡ quá thương đau!
Gây nhau sầu khổ thêm chi nữa!
Để giữa chúng ta ngấn lệ sầu!

 

Anh nào lỗi hẹn tội chi đâu!
Sao nở tình ta ngăn vách cầu!
Để mãi thêm đau lòng nặng trĩu!
Suốt đời không hiểu tại vì đâu!

Phù Vân