SN MinhMauChua2015

 (Hãy click vào đây để nghe bài suy niệm )

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay,

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Bài Ðọc I: Xh 24, 3-8.

Trước khi tiến vào đất hứa, Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với dân Israel. Môsê đại diện cho dân, lên núi để đón nhận giao ước, cùng đi với ông có bảy mươi kỳ mục trong dân. Bảy mươi kỳ mục là những nhân chứng sống đã chứng kiến cảnh vinh quang, hùng vĩ của Giavê Thiên Chúa hằng sống khi Ngài ngự đến mà chưa bao giờ một ai trông thấy (Ga 1,18)

Sau khi đã ghi chép những thánh chỉ của Chúa, hôm nay, từ sang sớm, ông Môsê đã lập một bàn thờ dưới chân núi, ông cũng dựng mười hai trụ đá tượng trương cho mười hai chi họ để chuẩn bị làm lễ ký kết giao ước với Thiên Chúa. Ông cho giết bò, lấy múa rẩy trên bàn thờ tượng trưng cho ThiênChúa, còn một nửa ông đựng trong chậu. Ông lấy cuốn sách giao ước ra đọc cho toàn dân nghe những thánh chỉ của Thiên Chúa. Đáp lại, dân chúng thưa: “Chúng tôi sẽ tuân giữ và thi hành những lời Chúa phán. Bấy gời ông Môsê lấy một nửa máu còn lại rẩy trên dân và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa sẽ thiết lập với anh em trên những lời này”.

Theo quan niệm của người Do-thái thời bây giờ, máu biểu tượng cho sự sống. Lấy máu để làm giao ước, có nghĩa lấy mạng sống để làm bảo đảm cho lời thề của mình, nếu một trong hai, không giữ đúng những lời đã thề thì sễ chết như tế vật vậy. Tuy dân tộc Do-thái đã làm như vậy, nhưng lịch sử đã cho chúng ta thấy họ đã không tuân giữ những gì đã giao ước với Thiên Chúa. Theo cam kết, thì họ sẽ bị chết. Nhưng Thiên Chúa đã khoan dung tha thứ cho họ, thay vào đó, Thiên Chúa đã truyền cho họ phải sát tế thú vật và lấy máu làm của lễ dâng lên thay cho mạng sống của họ.

Bài Ðọc II: Dt 9, 11-15

Trong thư Do-thái, tác gỉa so sánh lễ vượt qua và giao ước trên núi Sinai của Môsê và lễ vượt qua và giao ước mới được thực hiện qua Đức Kitô. So sánh đã cho chúng ta thấy một sự khác biệt về hiệu qủa giữa hai biến cố này.

Xưa trong hoang địa, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với một dân tộc mà Ngài đã yêu thương giải thoát họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Aicập, Mặc dù giao ước đã được ký kết, nhưng nhóm người này vẫn vi phạm những gì đã thỏa ước với Thiên Chúa. Nhưng vì qúa yêu thương, Thiên Chúa đã không nợ trừng phạt tội chết với họ, thay vào đó, họ phải dùng máu chiên bò dâng lên Thiên Chúa để chuộc tội cho họ, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tái phạm tử lẩn này tới lần khác,

Nay trong Đức Kitô, Ngài đã tự hiến tế chính mình Ngài lên cho Thiên Chúa, Ngài cũng đã vượt qua trong đau khổ để tiến vào vinh quang, và Ngài cũng đã đổ máu mình ra để cho muôn ngưởi được tha tội và được sống.

Máu biểu tượng cho sự sống, Xưa trong sa mạc, dân Do-thái đã dùng máu chiên, bò, và dê để chuộc mạng sống cho họ, nhưng không vĩnh viễn. Nay qua máu của Đức Kitô đã đổ ra trên thập gía, và lễ tế đó hằng tái diễn trên bàn thờ, qua máu của Ngài, chúng ta được sống và liên kết muôn người lại với nhau trong cùng một thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy!” (Mc 14,22) Các trình thuật Tin Mừng từ phép lạ bánh hóa nhiều, bữa Tiệc ly, đến bữa tối với các môn đệ Em-mau, đều cho thấy Đức Giê-su làm bốn động tác quen thuộc: “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ratrao ban.” Bốn động tác ấy trở thành biểu trưng cho việc cử hành Thánh Thể. Đức Giê-su, tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người, là nền tảng cho sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trong mầu nhiệm Nhập thể, Con Thiên Chúa đến “cư ngụ giữa chúng ta;” còn trong Bí tích Thánh Thể, Ngài ở lại với con người “mọi ngày cho đến tận thế.” Với ta, “cầm lấy bánh” là cầm lấy cuộc đời, cầm lấy những gì thuộc về mình để rồi biết “dâng lời chúc tụng” về món quà Thiên Chúa tặng ban. “Bẻ ra và trao ban” của cải, thời gian, tài năng... cho những người lân cận.

Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Ki-tô, là lương thực thần linh, nơi bạn sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Cây cầu hiệp thông đã được nối kết, bạn có thể tìm đến gặp gỡ, kết hiệp nên một với vị Thiên Chúa sống động, gần gũi và luôn ở giữa dân Người. Dù bạn là ai, như thế nào, hãy nhớ rằng: Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể là Điểm Hẹn cho bạn tìm đến và tìm về.

Sống Lời Chúa:

Tôi năng nhớ Chúa trong suốt ngày sống với lời nguyện tắt, hoặc đọc kinh Rước lễ thiêng liêng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã thương cho con có được mối tương quan tình bạn thân tình với Chúa. Xin cho con luôn biết tìm đến và tìm về điểm hẹn Tình yêu Thánh Thể, nơi Chúa hằng chờ đợi con. Amen.

           Bài Suy Niệm Tin Mừng được trích từ nguồn dòng Đồng Công