SNChuaThangThien 2015

 (Hãy click vào đây để nghe bài suy niệm )

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên-Năm B.

Tất cả các bài đọc hôm nay tập chú tới sự kiện Chúa Giêsu lên trời. Trong tinh thần đó, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy tư một vài yếu tố quan trọng việc Chúa Giêsu trở về với Thiên Chúa Cha, cũng như sứ mạng Chúa giao cho các tông đồ trước khi Ngài lìa khỏi các ông:

1/ Có phải Chúa Giêsu lên trời là Ngài sống cách biệt chúng ta?

2/ Có phải Chúa Giêsu lên trời với thân xác con người không?

3/ Chúa Giêsu lên trời có ý nghĩa gì với chúng ta?

4/Sứ mạng Chúa giao cho các tông đồ có ý nghĩa gì với chúng ta là một Kitôhữu?

@ 1/ Chúa Giêsu lên trời nhưng Ngài không cách biệt chúng ta. Sự kiện lên trời của Chúa, có nghĩa là từ đây Ngài không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian như trước đây, mà Chúa sẽ hiện diện với chúng ta mỗi nơi và mỗi lúc: Trong Bí Tích Thánh Thể, Trong cầu nguyện, và trong lời của Chúa.

@ 2/ Chúa Giêsu có hai bản tính: Thiên tính và nhân tính. Ngày Chúa lên trời, là lúc Chúa từ bỏ nhân tính mà chỉ còn lại Thiên tính mà thôi, nghĩa là không còn thân xác con người. mà hoàn toàn là một Thiên Chúa.

@ 3/ Chúa về trời mang một ý nghĩa quan trọng với chúng ta, là một ngày kia chúng ta cũng sẽ được về trời với Thiên Chúa. Như lời Chú Giêsu nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. (Ga 14, 1-12).

@ 4/ Sau cuộc khổ nạn, Phục Sinh, và lên trời của Chúa, Nghĩa là Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ vụ của Ngài. Để tiếp tục sứ vụ này, Chúa đã giao cho các tông đồ là những người kế vị. Với một cách đồng truyền giáo rộng lớn như thế giới., trong đó, Chúa muốn hết thảy phải được đón nhận Tin Mừng. Là một Kitôhữu Nhân Danh Đức Kitô, chúng ta có bổn phận phải sống Tin Mừng và rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

John Phan