10417670 1582991158649221 7095071053204037479 n

Dẫu xanh biếc, dẫu úa vàng
Lá vẫn rộn ràng vạn tuế Giêsu
Lá non trẻ, lá già nua
Chung lời chúc tụng Đức Vua vào Thành (*)


Nhân Danh Thiên Chúa uy linh
Giêsu là Đấng Cứu Tinh nhân loài
Lá xanh, vàng, đỏ,… khắp nơi
Lá là chính những con người trần gian


Mới vừa vạn tuế hô vang
Thế mà đã vội la rằng: “Đóng đinh!”
Phàm nhân thật quá bạc tình
Hại ngay người được chính mình tung hô


Lạy Giêsu, Đức Kitô!
Cúi xin thương xót thứ tha nhân trần
Tháng ngày chồng chất lỗi lầm
Chúng con là những ác nhân đốn hèn


Miệng khen ngợi, bụng tà gian
Hùa nhau mà đóng đinh Con Chúa Trời
Vong ân bội nghĩa với Ngài
Thật là khốn nạn bọn người chúng con


Cuộc đời lá quá vô tâm
Xin được âm thầm sám hối, ăn năn
Khát khao được mãi thắm xanh
Như màu của lá trên cành yêu thương


Tạ ơn Tình Chúa miên trường
Xót thương cứu độ cả phường ác nhân
TRẦM THIÊN THU