Tin buồn:

Phu quân của chị Thảo là linh hồn Phanxico Nguyễn Q.Chiến (Khu Giuse)

Vừa qua đời vào ngày 29/12/2014 tại Syracuse, NY.

Cộng đoàn xin chia buồn cùng chị Thảo và tang quyến!

Sự ra đi của người thân là một sự mất mát vô cùng to lớn! Không nổi đau thương, bi đát, não nề nào cho bằng sự chia ly! Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn ủi an, nâng đỡ chị cũng như những người thân của anh Chiến vượt qua được nổi đau thương này. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phanxico Nguyễn Q. Chiến được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Nguyên Q. Chiến được sớm về nơi an nghỉ cuối cùng! Xin cộng đoàn bớt chút thời gian đến thăm viếng cũng như dự thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Nguyễn Q. Chiến.

Chương trình an táng:

Giờ Thăm Viếng:  Thứ Sáu Ngày 2, Tháng 1, 2015.  Từ 4:00-7:00 PM 

Tại:  Pirro & Son Funeral Home, 1500 Park Street Syracuse NY   13208 (315-422-2417)

Giờ đọc kinh chung của CĐ tại nhà quàn:  6:00 PM 

Giở Lễ An Táng:  Thứ Bảy, Ngày 3, Tháng 1, 2015, Lúc 10:00 AM.  Tại Nhà Thờ:  Our Lady of Pompei Church 

Nơi An Nghĩ: Nghĩa Trang Woodland Cemetery, 800 Grant Boulevard, Syracuse NY  143208 (315-479-5826

Giờ Đọc Kinh Gia Đình:  Thứ Bảy, Ngày 3, Tháng 1, 2015, Lúc 5:00 PM 

Tại tư gia anh Nguyễn Chiến:  8231 Coconut Tree Dr., Liverpool NY  13090 (315-944-8038

Xin mọi người cùng tham gia các giờ kinh và giờ lễ trên.  Thành thật cám ơn!