Cộng đoàn xin thành thật chia buồn cùng toàn thể gia quyến của anh Dũng Bui và Chị Thúy Bùi vừa có người chị qua đời tại Viêt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Teresa về hưởng nhan Thánh Chúa.

Xin cộng đoàn bớt chút thời gian đến tham dự buổi kinh nguyện, cầu cho linh hồn Teresa tại nhà Chị Thúy Bùi 601 Pond St, Syracuse NY 13208 vào lúc 5:00 pm ngày 27/07/14.