Picnic Cộng Đoàn:

Xin kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự ngày dã ngoại đặc biệt này do ba (3) Cộng Đoàn: Binghamton -Syracuse – Utica cùng tổ chức, mỗi năm một lần.

Thời gian: Chúa Nhật 8/17/14

Từ 10 sáng đến 4 giờ chiều

Địa điểm: Beach Shelter / Oneida Shores, NY

Chi phí tốn kém cho buổi picnic này khoảng $2,000. Ngân quỹ hiện tại của Cộng Đoàn = $0.00. Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi gia đình cùng đóng góp cho ngày vui này. Tất cả mọi đóng góp xin liên lạc với Anh Thành hoặc Cô Thúy (Tài Chánh) trước và sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật. Muốn biết thêm chi tiết của buổi picnic và lộ trình hướng dẫn xin hãy click vào link: picnic cộng đoàn 2014